День государственных символов

Біздің мемлекетіміздің рәміздері оның егемендігі мен тәуелсіздігінің, билік пен халық арасындағы бірліктің дәлелі, осылайша жалпы адамзаттық құндылықтарға шоғырлану мен ұмтылу арқылы Қазақстан демократиясының белгілі бір мемлекеттік идеясын білдіреді. Біреуді мемлекеттік рәміздерді мақтан тұтуға мәжбүр ету қиын, бірақ егер әрбір азамат өзін өз елінің патриоты деп санаса, мемлекттік рәміздерді білуге және құрметтеуге міндетті.

Символы нашего государства есть неоспоримые свидетельства его суверенитета и независимости, единства народа и власти, выражая тем самым определенную государственную идею казахстанской демократии, консолидации и устремленности к общечеловеческим ценностям.

Трудно кого-либо заставить гордиться государственными символами, но знать и уважать их обязан каждый гражданин, если он считает себя патриотом своей страны.